ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΣΟΥΝ ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

2017-1-ES01-KA204-038085

Tο πρόγραμμα

Για εκπαιδευτικούς

Το OPEN IT UP είναι ένα πολυεθνικό πρόγραμμα που θα αναπτύξει τις ικανότητες και θα προτείνει νέες μεθόδους και εργαλεία για την τυπική, μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση και κατάρτιση, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα ανάπτυξης των γλωσσικών, ψηφιακών και επιχειρηματικών δεξιοτήτων στην εκπαίδευση ενηλίκων.
Η πλατφόρμα OPEN IT UP περιέχει δωρεάν εκπαιδευτικά μέσα που σας βοηθούν ως εκπαιδευτικό να είστε καλύτερα προετοιμασμένοι για να καλύψετε τις διαφορετικές ανάγκες των ενηλίκων μαθητών σας. Εδώ μπορείτε να βρείτε:

View more

Για εκπαιδευόμενους

Σκέφτεστε να ξεκινήσετε τη δική σας επιχείρηση; Υπάρχουν πολλά πράγματα που θα πρέπει να αποφασίσετε πριν ξεκινήσετε. Αν θέλετε η επιχείρησή σας να είναι επιτυχής, πρέπει να εργαστείτε σκληρά για να υλοποιήσετε την ιδέα σας. Τα μαθησιακά μέσα σε αυτόν τον ιστότοπο θα σας βοηθήσουν να αποφασίσετε συνειδητά αν η επιλογή να ανοίξετε δική σας επιχείρηση είναι η σωστή απόφαση για εσάς.

View more

Οι εταίροι

"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein ."