Насърчаване на уменията на учителите за повишаване на компетенциите им при преподаване на възрастни

2017-1-ES01-KA204-038085

За проекта

За обучители

OPEN IT UP е мултинационален проект, който ще развие изграждането на преподавателски капацитет и ще предложи нови методи и инструменти за формално, неформално и самостоятелно образование и обучение, за да се подобри качеството на езиковата, дигиталната и предприемаческата подготовка в образованието за възрастни.
Платформата OPEN IT UP съдържа безплатни образователни ресурси, които ви помагат като педагог да бъдете по-добре подготвени да посрещнете различните нужди на вашите обучаеми.

Виж още

За обучаеми

Мислите за започване на собствен бизнес? Има много неща, които трябва да решите, преди да започнете. Ако искате бизнеса Ви да бъде успешен, трябва да работите упорито, за да оформите идеята си. Ресурсите на този уебсайт ще ви помогнат да направите съзнателно решение дали да управлявате собствен бизнес е точно за вас ...

Виж още

Нашите партньори

"Европейската комисия не носи отговорност за съдържанието на тази публикация, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и да е използване на информацията съдържащи се в него. "