Насърчаване на уменията на учителите за повишаване на компетенциите им при преподаване на възрастни

2017-1-ES01-KA204-038085

За проекта

За обучители

OPEN IT UP е мултинационален проект, който ще развие изграждането на капацитет и ще предложи нови методи и инструменти за формално, неформално и самостоятелно образование и обучение, за да се подобри качеството на езиковата, дигиталната и предприемаческата подготовка в образованието за възрастни.
Платформата OPEN IT UP съдържа безплатни образователни ресурси, които ви помагат като педагог да бъдете по-добре подготвени да посрещнете различните нужди на вашите обучаеми.

View more

За обучаеми

Мислите за започване на собствен бизнес? Има много неща, които трябва да решите, преди да започнете. Ако искате бизнеса Ви да бъде успешен, трябва да работите упорито, за да оформите идеята си. Ресурсите на този уебсайт ще ви помогнат да направите съзнателно решение дали да управлявате собствен бизнес е точно за вас ...

View more

Нашите партньори

"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."